Hepsini Yanıtladık: Evlilik Başvurusu ile İlgili En Sık Sorulan Sorular

Evlilikle ilgili resmi işlemlere yeni başladıysan aklına takılan sorular olabilir. Evlilik için gerekli belgeler nelerdir? Nikah başvurusu nasıl yapılır? Nikah işlemleri ne kadar sürer? Senin için evlilik başvurusu yaparken yanıtını merak edebileceğin, evlenecek çiftlerin en çok sorduğu soruları derledik!

evlilik başvurusu

1- Nikah İçin Nereye Başvurulur?

Evlenme dosyasında bulunması gereken belgelerin toplanmasının ardından, nikah günü almak için, eşlerden birinin ikametinin bulunduğu belediyeye bağlı evlendirme dairesine başvurmak gerekiyor.

2018 yılı itibarıyla nikah başvuruları ilçe müftülüklerinde de yapılabiliyor. Nikahın müftülük tarafından kıyılmasını isteyen çiftler, eşlerden birinin ikamet ettiği ilçe müftülüğüne başvuruda bulunabiliyor.

Köyde yaşayanlar için ise evlilik başvurusunu köy muhtarlığına yapabiliyor. Çiftler tarafından hazırlanan belgeleri onaylama ve nikah kıyma işlemleri de yine köy muhtarı tarafından yapılabiliyor.

2- İkamet Edilen Adres Dışında Bir Yerde Evlenebilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Eşlerden ikisinin de ikamet ettiği ilçe dışında bir yerde evlenmek için evlenme izin belgesi gerekebiliyor.

2021 yılı başında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bu belge kaldırıldı ve çiftlerin, izin belgesine gerek olmadan, müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna yapabilmesi kararı alındı.

Ancak geçiş sürecindeki uygulamada belediyeden belediyeye farklılıklar görülüyor. Bu nedenle bazı belediyeler izin belgesi isterken bazıları ise bu belgeyi şart koşmuyor. 2022’de izin belgesinin tamamen kaldırılacağını da belirtelim.

3- Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlenecek çiftlerden nikah başvurusu için istenen belgeler şu şekilde:

 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • Evlenme Beyannamesi

 • Evlilik Sağlık Raporu

 • Vesikalık Fotoğraf

Birçok belediyenin e-devlet sistemine entegre olması sebebiyle, eskiden beyan etmen gereken birçok bilgi, artık belediyelerin online sisteminde otomatik olarak görünüyor.

Sisteme entegre olmayan belediyeler, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ya da evlenme ehliyet belgesi gibi belgeleri de talep edebiliyor. Bu nedenle nikah başvurusundan önce, başvuruda bulunacağın belediyeden gerekli belgeleri öğrenmende fayda var.

Nikah başvurusunda gerekli belgelerle ilgili daha fazla detaya şu yazımızdan ulaşabilirsin: Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler

4- Evlilik Sağlık Raporu İçin Gerekli Testler Nelerdir?

Çiftlerin evlenmeye engel herhangi bir hastalıkları olup olmadığının ortaya çıkması için evlilik başvurusunda sağlık raporu da isteniyor. Evlilik sağlık raporu için istenen testler; kan tahlili ve akciğer testidir.

Kan tahlilinde kan grubunun belirlenmesinin yanı sıra, hepatit, frengi ve AIDS gibi hastalıkların olup olmadığına da bakılıyor. Bu testler, çiftlerin kan uyuşmazlığına sahip olması halinde çocuk yapmadan önlemlerini almaları açısından önemlidir.

Sağlık raporunu alırken Akdeniz anemisi testi sonuçları da değerlendirmeye alınıyor. Bazı belediyeler ise sağlık raporunun yanı sıra çiftlerden ayrıca Akdeniz anemisi için kan alındı belgesi de istiyor.

Evlilik Sağlık Raporu

5- Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Evlilik sağlık raporu tetkiklerini aile hekimliklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde yaptırabilirsin. Özel hastanelerde yapılan testler, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde veya sağlık ocaklarında aile hekimi tarafından onaylanır.

Nikah için sağlık raporu ücreti ne kadar dersen aile hekiminden alınan rapor için herhangi bir ödeme yapman gerekmiyor. Ancak tetkikleri özel hastanede yaptırırsan, belirli bir ücret ödemen gerekiyor. Ücretler ise kurumdan kuruma farklılık gösteriyor.

Rapor için gereken tetkikleri, devlete bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinde, aile hekiminin yönlendirmesi ile yaptırırsan herhangi bir ücret ödemen gerekmiyor. Evlilik sağlık raporu geçerlilik süresi ise 6 ay.

6- Evlilik Sağlık Raporu Özel Hastaneden Alınır mı?

Evlilik sağlık raporu özel hastanelerden alınamaz. Tetkikleri özel hastanede yaptırabilirsin ama dosyana ekleyeceğin sağlık raporunu, mutlaka aile hekimine onaylatman gerekiyor.

7- Evlenme Beyannamesi Nedir?

Başvurduğun belediyenin talebine göre iki veya dört kopya olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, doldurulması gereken bir formdur. Bilgilerin tümünün çiftler tarafından doğru ve okunaklı bir yazıyla doldurulması gerekir.

8- Evlenme Beyannamesi Nereden Alınır?

Bu belgeyi evlendirme dairesine ya da müftülüğe yapacağın müracaat sırasında ilgili birimden temin edebilirsin. Düzenlenen beyanname bu birimlerdeki evlendirme memurları tarafından onaylanıyor.

Evlenme Beyannamesi

9- İnternetten Nikah Tarihi Alma İşlemi Yapılır mı?

Hayır. Çiftler, online nikah başvurusu yapamaz. Başvuruların mutlaka belediyeye giderek yapılması gerekiyor.

10- Evlilik Başvurusu Ne Zaman Yapılır? Saatleri Nedir?

Evlilik başvurusu, nikah dairesi çalışma saatlerinde yapılıyor. Bazı belediyelerde evlilik işlemleri için başvuru saatleri sabahtan ya da öğleden sonra olabilecek şekilde farklılık gösteriyor. Bunun için başvuruda bulunacağın belediyenin web sitesinden başvuru saatlerini öğrenebilirsin.

evlilik başvurusu ne zaman

11- Nikah İşlemlerini Tek Kişi Yapabilir mi?

Evlilik başvurusunu gelin ve damat adayının bizzat yapması gerekir. Fakat eşlerden biri başvuruya kendi gidemeyecekse, vekil olarak belirlediği kişi yerine müracaatta bulunabilir. Bunun için fotoğraflı özel vekaletname düzenlenmesi şart.

Vekaletname üzerinde, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve vekalet verenin kiminle evleneceğinin yazılması şartı da bulunuyor. Bu kurallara uyulmazsa çiftin, evlilik müracaatını birlikte yapmaları gerekir.

12- Nikah İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Nikah işlemleri için gerekli belgeleri toparlamak, mesai saatlerinde alınacak belgeler, belgelerin alınacağı yerlerin birbirine olan uzaklığı gibi durumlar söz konusu olduğunda 2 veya 4 gün arasında tamamlanabileceğini söyleyebiliriz.

13- Nikah Günü Kaç Gün Sonraya Verilir?

Belgeleri tamamlayıp evlendirme dairesine başvurduktan sonra en erken 24 saat sonrasına tarih alabilirsin.

14- Evlilik Başvurusu Ne Zaman Yapılmalı?

Hazırlayacağın belgelerin geçerlilik süresi 6 ay olduğu için nikah günü alırken bu süreye dikkat etmen gerekiyor. Nikah dairesine gitmeden önce telefonla nikah işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmende de fayda var.

nikah işlemleri

15- Evlenme Engelleri Nedir?

Evlilik başvurunun reddedilmesine yol açacak bazı özel durumlar da bulunuyor. Peki hangi koşullarda evlenme başvurusu reddedilir? Sırayla bakalım:

 • Hısımlık: Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında evlilik yapılmaz. Ayrıca kayın akrabalığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soy arasında evlilik başvuruları kabul edilmez. Bunların dışında evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında,
  evlenme yasaktır.
 • Evli olmak: Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.
 • Gaiplik durumunda: Ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun bir süre haber alınamayan yani gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 • Resmi sağlık raporunun bulunmaması: Evlilik sağlık raporu özel hastanelerden alındığında geçerli kabul edilmiyor. Tetkikleri dilediğin yerde yaptırabilirsin ancak raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorunda. Eşlerden en az birinin resmi onaylı sağlık raporunun olmaması halinde evlilik başvurusu kabul edilmez.
 • Evlenmeye engel hastalıkların tespiti: Evlilik sağlık raporu için yapılan tetkikler sonucunda çiftlerden en az birinde frengi, belsoğukluğu, yumuşak şankr, cüzzam, akıl hastalığı gibi rahatsızlıkların tespit edilmesi, evlenmeye engel oluşturuyor. Bu hastalıklar tedavi edildiğinde ya da bulaşma tehlikesi geçtiğine, bu durumu onaylayan bir doktor raporu ile evlenmek mümkün.
   Verem hastalığı halinde ise nikah 6 ay ertelenir. Bu 6 ay sonrasında iyileşme görülmezse 6 ay daha süre uzatılır. Bu son sürenin ardından taraflara, hastalığın önemi ve tehlikesi belirtilir.
 • Akıl hastalıkları: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 • Kadın için iddet süresinin dolmamış olması: Daha önce evlenmiş bir kadının iddet süresinin dolmamış olması, evlenme başvurusunun reddine yol açar.

evlenme engelleri

16- Evlenmek İçin İddet Süresi Nedir?

Daha önce evlenip boşanmış kadınların hukuki olarak yeniden evlenebilmesi için boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu sürenin amacı, kadının olası bir hamilelik durumu yaşayabilecek olması.

Boşandıktan sonra bu süre geçmemesine rağmen hamilelik olmadığını kanıtlamak koşulu ile aile mahkemesi tarafından açılacak iddet davası ile söz konusu kararı kaldırabilirsin.

17- Evlilik Başvurusunda Kadının Soyadı Değişikliği İşlemleri Nasıl Olur?

Gelin adayı, bir talebi ve beyanının bulunmaması halinde evlendikten sonra eşinin soyadını alıyor.
Halk arasında “kızlık soyadı” olarak da bilinen, kadınların, evlenmeden önceki soyadlarını, eşlerinin soyadları ile birlikte kullanabilmesi için, evlilik işlemleri sırasında belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekiyor.

Kendi soyadını kullanmak isteyen gelin adayları, müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmalı. Ancak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmak istersen bunun için evlendikten sonra aile mahkemelerinde dava açman gerekiyor.

Evlenmeden önceki soyadını kullanmak için evlendikten sonra, kimlik değişimi sırasında da başvuruda bulunabilirsin. Evlendikten sonra yapılması gereken tüm resmi işlemleri incelemek istersen şu yazımıza göz atabilirsin: Tüm Detaylarıyla Anlattık: Evlendikten Sonra Yapılması Gereken Resmi İşlemler

18- Nikah İşlemleri Ücreti Nedir?

Evlendirme işlemleri için ödenmesi gereken ücret, başvurulan belediyeye göre değişiklik gösteriyor. Belediyenin ücretleri de kendi içinde, nikahın hafta içi ya da hafta sonu yapılacak olması, iç ya da dış nikah olması, iç nikahsa nikah salonunun kapasitesi, dış nikahsa mekana göre değişebiliyor.

Örneğin; İstanbul’da hafta içinde gerçekleşen nikahlar için nikah salonu ücreti ortalama 200-300 TL, hafta sonu ve tatillerde gerçekleşen nikahlar için ise 400-600 TL civarında. Bu ücretler genellikle hizmet bedeli, dosya ücreti ve evlilik cüzdanı maliyeti gibi masrafları da kapsıyor. Net ücretleri başvuru yapacağın belediyenin internet sitesinden bakarak ya da telefon ederek öğrenmen mümkün.

19- Nikah Memuru Düğüne Çağırma Ücreti Nedir?

Nikah memurları, nikah dairesi dışında da nikah kıyabiliyor. Bu hizmet ücrete tabi. Nikah memurunu düğün salonuna getirme ücreti başvuru yaptığın belediyeye göre değişiklik gösteriyor.

Başvurduğun belediyenin belirlediği fiyatlar mekanın bulunduğu yerin mesafesine göre değişebiliyor. Örneğin; başvuru yaptığın belediye İstanbul Avrupa yakasında, düğün mekanınız ise Anadolu yakasında diyelim. Bu durumda ödeyeceğin ücret, Avrupa yakasında bulunan bir mekana nikah memuru çağırma ücretine kıyasla daha yüksek olacaktır.

Düğünün yapılacağı mekanın türü de fiyatları etkileyebiliyor. Teknede yapılacak bir düğün ile restoran ya da düğün salonunda yapılacak düğüne nikah memuru çağırma ücretleri bazı belediyelerde farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle ücret ve randevularının doluluğu konusunda başvuru yapacağın nikah dairesinden bilgi almanı tavsiye ediyoruz.

Nikah tarihini düğünle denk getiremezsen düğününde sembolik bir nikah töreni yapabilirsin. Bunun için şu yazımıza göz atabilirsin:
Tiyatral Nikah Nedir? Neden Temsili Nikah Memuru Bulmalısın?

20- Resmi Tatillerde ve Hafta Sonu Nikah Kıyılır mı?

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılıyor. Ancak, tarafların isteği üzerine ve evlendirme memurunun da uygun olması durumunda, çalışma saatleri dışında, hafta sonu ya da resmi tatil günlerinde gerekli iznin alınması halinde tören yapılabiliyor.

Hafta Sonu Nikah Kıyılır mı

21- Yıldırım Nikahı Nasıl Olur?

Halk arasında bilindiği gibi, belgeleri teslim eder etmez nikahın kıyılması şeklinde bir yıldırım nikahı uygulaması bulunmuyor. Eskiden nikah için hazırlanıp teslim edilen evraklar, uzun süre bürolarda kalır, bu yüzden nikah işlemleri uzun zaman alırdı.

Şikayette bulunan çiftlerin mahkeme kararıyla yıldırım nikahı kıydırmasıyla bu uygulama yaygın bir şekilde bilinir hale geldi. Günümüzde nikah işlemleri eskiye oranla çok hızlı ilerlediği için, artık yıldırım nikahına gerek kalmıyor.

Ancak, nikah başvurun sırasında evlenme dairesine, mümkün olan en kısa sürede evlenmek istediğini belirtmen halinde, başvurundan en erken 24 saat sonrasına nikah tarihi alman mümkün. Hızlı nikah da denilen ve yıldırım nikahının günümüzde uygulanan bu haliyle ilgili daha detaylı bilgiye şu yazımızdan ulaşabilirsin: Senin Yerine Araştırdık: Yıldırım Nikahı Nasıl Yapılır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

22- 17 Yaşında Nikah Kıyılır mı?

Türkiye’de yasal evlilik yaşı 18’dir. Yasalara göre, kişinin kendi rızasıyla evlenmesi için 18 yaşını doldurması gerekiyor.

17 yaşını dolduranlar da ebeveynlerinin veya yasal vasisinin rızasıyla evlenebiliyor.

16 yaşın dolduğu durumlarda da mahkeme kararı gerekiyor. Ancak bazı durumlarda mahkeme tarafından, ebeveyn veya yasal vasinin rızasının olup olmadığı da sorulabiliyor.

kaç yaşında resmi nikah yapılır

23- Resmi Nikah Şahidi Kimler Olabilir?

Nikah şahidi olmak için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şart. 18 yaşını doldurmuş herkes nikah şahidi olabiliyor.

Şahit olacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da şart değil. Oturma izni olan, geçici kimlik belgesi bulunan ya da Türkiye’ye turistik amaçlı gelmiş, pasaportu bulunan kişiler de nikah şahidi olabiliyor.

Peki resmi nikahta kaç şahit olabilir dersen de şahit sayısının en az 2 en fazla 4 olabileceğini de söyleyelim.

Kimler nikah şahidi olamaz sorusunun da yanıtını verelim: Anne-babanın nikah şahidi olmasını bazı belediyelerin kabul etmediğini de söyleyelim. Bazı belediyeler ise anne-babanın nikah şahidi olması durumunda iki şahit daha bulunması şartı koşuyor.

Nikah şahitliğine ilişkin tüm detayları şu yazımızda bulabilirsin: Nikah Şahidi Kimler Olabilir? Kimler Olamaz?

24- Yabancılarla Evlilik İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Bir Türk vatandaşı, yabancı uyruklu biriyle evlilik başvurusunu bağlı bulunduğu ilçenin evlendirme dairesine yapabilir. Peki yabancı uyruklu bir kişi ile evlenmek için gerekli belgeler nelerdir dersen şöyle sıralayabiliriz:

 • Evlenme Ehliyet Belgesi: Yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne-baba adı ile doğum tarihini, medeni halini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve onaylanmış belge, yabancılar için evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir.
 • Doğum Belgesi: Eğer evlilik ehliyet belgesinde; anne-baba ismi, doğum yeri ve tarihinden herhangi biri yer almıyorsa ayrıca doğum belgesi de verilmeli. Belgeler apostilli olarak alınmışsa; sadece Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesinin yaptırılması yeterli.
 • Pasaportun noter tasdikli tercümesi: Yabancıların evlilik dosyalarına, noter tasdikli, Türkçe’ye tercüme edilmiş pasaportlarını da eklemeleri gerekiyor.

yabancılarla evlilik

Yabancı uyruklu bireylerle evlilik işlemlerine dair tüm detaylara şu yazımızdan ulaşabilirsin: Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

25- Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir?

Evlilikle ilgili en merak edilen konulardan biri de eşler arası mal paylaşımını ilgilendiren, evlilik sözleşmesi olarak da bilinen “yasal mal rejimi” uygulamasıdır.

Bu uygulamanın; edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşımlı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere dört çeşidi bulunuyor. Aralarında evlilik sözleşmesi yapacak çiftlerin, kendileri için uygun olan mal rejimini seçtikten sonra noterde onaylatması gerekiyor.

Peki evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır dersen, evlenmeden önce noterden aldığın belgeyi nikah başvurusu evraklarına ekleyebilirsiniz. Sözleşme evlendikten sonra da imzalanabilir.

Evlilik sözleşmesine ilişkin tüm detaylar şu yazımızda: Tüm Detaylarıyla Mal Ayrılığı / Evlilik Sözleşmesi Nedir?

26- Oda Nikahı Nedir?

Hafta içi mesai saatleri içerisinde belediyelerin nikah salonlarında yapılan törensiz nikah programına oda nikahı adı veriliyor. Oda nikahında gelin, damat ve nikah memurunun yanı sıra iki şahit bulunması gerekiyor.

27- Düğün İzni Kaç Gün?

Devlet Memurları Kanunu’na göre evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün izin veriliyor. İş Kanunu’na göre işçilere evlilik izni ise 3 gün. Ancak kanunda bu süreler “iş günü” ifadesiyle belirtilmiyor. Bu yüzden izinli olunan 3 ve 7 gün içinde hafta sonları varsa bu süreye dahil edildiğini söyleyelim.

28- Evlilik Cüzdanı Kaybolursa Nasıl Çıkarılır?

Evlilik cüzdanı olarak da bilinen ve uluslararası aile cüzdanının kaybolması veya kullanılamaz durumda olması nedeniyle yenileme gereği duyabilirsin. Bu durumda evlilik cüzdanı yenileme talebiyle ikamet ettiğin il/ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmen gerekiyor.

Evlilik cüzdanı kaybolduğunda yenileme işlemi için de bazı belgeleri hazırlamalısın. Bu belgeleri de şöyle sıralayabiliriz:

 • İkamet ettiğin mahallenin muhtarından alınan uluslararası aile cüzdanı talep belgesi,
 • Kadın ve erkek için son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Maliye Bakanlığı’nın yıl içinde belirlediği aile cüzdan ücreti (2021 yılı için 160 TL)
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet, pasaport gibi kimliğinizi kanıtlayan belge

Şu yazımız da ilgini çekebilir: Evlilik Cüzdanına İlişkin Tüm Detaylar

Evlilikle ilgili resmi işlemler konusunda sık sorulan sorular bu şekilde. Senin de aklına takılan, yanıtlamamızı istediğin sorular varsa yorum olarak bırakabilirsin. Nikah başvurusuyla ilgili daha fazla göz atmak istersen de şu yazımızı inceleyebilirsin: Nikah Başvurusunda Bunlara Dikkat Edin

Düğün Mekanları

Her bütçeye uygun en şık düğün mekanları burada!

Her 3 çiftten 2’si aradığı firmaları egemorganizasyon.com’da buluyor. Sen de onlar arasına katıl!

Mekanını bul